Referanser & utgivelser

Referanser


Biotext har levert tekster og tjenester til mange aktører i den blå-grønne sektoren, blant annet:

 • Animalia
 • Bondelaget
 • Debio
 • Energigården
 • Fagskolen Innlandet
 • Forskningsrådet
 • Gassnova
 • Geno
 • Hageselskapet
 • Kunnskapsforlaget
 • Kystverket
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Mattilsynet
 • Nofima
 • Nordisk Genressurssenter (NordGen)
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)
 • Norges Vel
 • One2Feed (Danmark)
 • Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
 • Skogselskapet
 • Soil Association (UK)
 • Tine

Utgivelser


Oversettelse til norsk:

Global handlingsplan for husdyrgenetiske ressurser. Norsk genressurssenter/FAO 2008.

> Global handlingsplan for husdyrgenetisk ressurser

Oversettelse til engelsk:

Jon Gangdal ”Five Treasures of Great Snow”. Buddha Publishing 2012

> Five Treasure of Great Snow

Engelsk del av ”Norske Hunderaser” (to-språklig bok). Norsk Kennel Klub
2015

> Norske Hunderaser

Egne tekster:

Essay ”Ord om jord i nord”, Syn og Segn 4/2004

>Ord om jord i nord