Fagterminologi

Håndtering av fagtermer


Konsekvent bruk av fagterminologi er en forutsetning for klar tenkning og dermed god skriving. Håndtering av store mengder fagtermer er vanskelig nok på et språk, men utfordringen er mye større for flerspråklige termbaser.

Biotext har betydelig erfaring når det gjelder å velge ut, håndtere og presentere store mengder fagtermer på flere språk, se Den grønne ordboka. Ta kontakt dersom dere trenger hjelp til oversettelse av fagtermlister eller til utforming av ett- eller flerspråklige termdatabaser.