Fagterminologi

Håndtering av fagtermer


Konsekvent bruk av fagterminologi er en forutsetning for klar tenkning og dermed god skriving. Håndtering av et stort antall fagtermer er vanskelig nok på et språk, men utfordringen er mye større når flere språk er involvert.

Biotext har betydelig erfaring når det gjelder å velge ut, håndtere og presentere fagtermer på flere språk, se Den blågrønne ordboka. Ta kontakt dersom dere trenger hjelp til oversettelse av fagtermlister eller til utforming av ett- eller flerspråklige termdatabaser.