Skrivetrening

Skriving krever trening


For de fleste av oss, faller skriving ikke naturlig. Selv erfarne skribenter sier gjerne at skriving er “5 % inspirasjon – og 95 % perspirasjon (svette).” Med andre ord, skriving er hardt arbeid – et håndverk som kan læres og forbedres ved målrettet øvelse.

Som skrivekonsulent, kan Biotext hjelpe deg gjennom skrivingens ulike faser; fra den første inspirasjonen til den siste gjennomgangen. Dette kan gjennomføres gruppevis, f. eks. medforfatterne til en artikkel, eller individuelt.

Ta kontakt for en samtale om hvordan vi kan tilpasse skrivetrening til nettopp ditt eller deres behov. Skrivetrening kan gis på både norsk og engelsk.