Oversettelser & tilpasning

Oversettelse


Biotext har 25 års erfaring med oversetting av fagtekster innenfor hele spekteret av miljø- og biovitenskap (”life sciences”), men også av tekster om turisme, mat, idrett og musikk. Vi oversetter alt fra en side til hele bøker. Alle oversettelser utføres i tett samarbeid med kunde/forfatter.

Biotext oversetter fra engelsk, tysk eller skandinavisk til engelsk, tysk eller norsk.

Tilpasning


De fleste skriver for en såkalt ”tenkt leser”, gjerne uten å være klar over det. Selv en god oversettelse av en norsk kildetekst (til f. eks. engelsk) kan være vanskelig å forstå for leseren, dersom ikke teksten tilpasses den tenkte (ikke-norske) leseren.

Denne tilpasningen kalles også lokalisering, og kan innebære at man må tilføye, slette eller omskrive deler av teksten. Biotext kjenner både engelsk- og tyskspråklig kultur og har lang erfaring i slike tilpasninger – noe som kan gjør forskjellen mellom en helt grei oversettelse og en tekst som virkelig treffer leseren!