Skriveoppdrag

Få hjelp til skriving


Har du skrivesperre eller stress på grunn av knappe tidsfrister? Hvorfor ikke sette bort noe av skrivearbeidet til Biotext!

Vi har mange års erfaring fra skriving innenfor ulike sjangere, blant annet:

  • Populærvitenskapelige tekster
  • Web-tekster
  • Bedriftsprofiler
  • Artikler i fagpressen
  • Intervjuer
  • Essay

Alle tekster kan skrives direkte på engelsk, tysk eller norsk – og vil være tilpasset målgruppen.