Utredninger & andre skriveoppdrag

Få hjelp til skriving


Biotext har gjennomført og deltatt i flere utredninger, blant annet om klimatilpasning, matsikkerhet og biologisk mangfold. Vi kan også delta i skriving av prosjektsøknader.

Har du skrivesperre eller stress på grunn av knappe tidsfrister? Biotext kan enten skrive for deg, eller gi veiledning underveis.

Vi har mange års erfaring fra skriving innenfor ulike sjangere, blant annet:

  • Utredninger & litteraturstudier
  • Populærvitenskapelige tekster
  • Prosjektsøknader
  • Bedriftsprofiler
  • Artikler i fagpressen
  • Intervjuer
  • Essay

Alle tekster kan skrives direkte på engelsk, tysk eller norsk – og vil være tilpasset målgruppen.