Blågrønn ordbok

Her finner du blågrønne fagtermer på norsk og engelsk. Flere ord legges til etter hvert.

Savner du fagord? Forslag til endringer? Send dine forslag via ‘Submit a term’ skjema.

Blågrønn ordbok

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a term
There are currently 182 termer in this directory beginning with the letter D.
daddelpalme, Phoenix dactylifera
date[-palm]
dådyr, Cervus dama
fallow deer
dager etter kalving
days in milk
daglig tilvekst
daily gain
dagligvareforretning
grocery store
dagligvarehandel
grocery trade
dagligvarer
groceries
daglilje, Hemerocallis spp.
day lilly
dagskurs
spot price
dagsverk
standard man day (SMD)
dala [sau]
Dala Sheep
dalsøkk
hollow
dam
pond
damesal
side saddle
damfrosk, Rana lessonae
pool frog
danne ørken
desertify
dato for såing
seeding date
datostempling
date marking
dauvnesle, Lamium album
white dead-nettle
deigstadium
dough stage
dekar (daa)
0.1 hectare = 1/4 acre
dekk
tyre
dekket [bygg]sot, Ustilago hordei
covered smut of barley
dekkgassveising
inert gas welding
dekktrykk
tyre pressure
dekkvekst
cover crop
dekningsbidrag
gross margin
delikatesse
delicacy
deltidsbruk
part-time farm
deltidslandbruk
part-time farming
demning
weir
demonstrasjonsgård
pilot farm
denitrifisering
denitrification
deponering
tipping
deponiavgift
tipping fee
deponigass
landfill gas
derrisrot, Derris elliptica
derris root
desinfeksjonsmiddel
disinfectant
desinfisere
disinfect
desitonn (100 kg)
quintal
dessertfrukt
dessert fruit
destruksjonsanlegg
rendering plant
destruksjonsfett
rendering-plant fat
detaljhandel
retail trade
detaljist
retailer
detaljpris
retail price
diametertilvekst
diameter increment
dielam
suckling lamb
dieselaggregat
diesel-electric generator
differensialsperre
differential lock
diffuse utslipp
fugitive emissions
digital bildebehandling
digital image processing
digitalisering
digitizing
dike
dyke
dill, Anethum graveolens
dill
dillfrø, Anethum graveolens
dill seed
dimensjonsfordeling
diameter distribution
dimensjonsklasse
tree size class
dinitrogenoksid
nitrous oxide
direktehøstet surfôr
direct-cut grass silage
direktesåing
direct seeding
direktesåing (i stubbene)
stubble seed
direktesalg
direct marketing
dispergering
dispersion
dispergeringsmiddel
dispersant
distriktshensyn
rural concerns
distriktspolitikk
regional policy
dobbelt halvstikk
clove hitch
dobbeltopp
forked top
dogg
dew
doggpil, Salix daphnoides
violet willow
dolomittkalk
dolomitic lime[stone]
dolomittmel
dolomite powder
dompap, Pyrrhula pyrrhula
bullfinch
Douglasgran, Pseudotsuga menziesii (taxifolia)
Douglas fir
dødelighet
mortality
dødhår
kemp
dødsstivhet
rigor mortis
dødt frø
dead seed
dødved
deadwood
døgngrad
degree day
døgnmiddeltemperatur
mean daily temperature
dølafe
Døla Cattle
dølehest
Døle Horse
dragelilje, Cordyline indivisa
mountain cabbage tree
draktbruskforbeining
sidebones
drank
dregs
dreiemoment
torque
drektighetsprosent
conception rate
drektighetsundersøkelse
pregnancy test
drenere
drain
drenering
drainage
dreneringsgrøft
drainage channel
dreng
farmworker
drensrør
drainage tile
dressurridning
dressage
driftsanalyse
production analysis
driftsareal
farm area (acreage)
driftsbygning
farm building
driftsform
farming system
driftsgransking
farm survey
driftskapital
working capital
driftskostnad
operating cost
driftskreditt
operating credit
driftsledelse
farm management
driftsleder
farm manager
driftsmidler (i landbruket)
agricultural supplies
driftsoverskudd
net farm income
driftsplanlegging
farm [management] planning
driftsregler
standards
driftsregnskap
farm accounts
driftsutgift
operating expense
drikkekar
drinker
drikkevann
potable water
drikkevannsvernområde
drinking water protection area
drivbenk
forcing bed
drive jordbruk
farm
drivende hund
trail and fell dog
drivgass
propellant
drivhus
greenhouse
drivhusgass
greenhouse gas (GHG)
drivstoff
fuel
drivstoffmåler
fuel gauge
drivstofforbruk
fuel consumption
drivtømmer
drift timber
drivved
driftwood
droplerot, Caladium bicolor
caladium
drøvtygging
rumination
drypptap
drip [loss]
dryppvanning
drip irrigation
due, Columbidae
dove
duetre, Davidia involucrata
dove tree
duftlilje, Acidanthera bicolor
peacock orchid
duftranke, Stephanotis floribunda
Madagascar jasmine
duftskjærsmin, Philadelphus coronarius
European mock-orange
dunkjempe, Plantago media
hoary plantain
durra, Sorghum bicolor
sorghum
durumhvete, Triticum durum
durum [wheat]
dvergbjørk, Bétula nana
dwarf birch
dvergfalk, Falco columbarius
merlin
dverggås, Anser erythropus
lesser white-fronted goose
dverghornugle, Otus scopus
scops owl
dvergkattost, Malva (rotundifolia) pusilla
small mallow
dvergmus, Micromys minutus
harvest mouse
dvergrust, Puccinia hordei
dwarf leaf rust of barley
dvergspett, Dendrocopos minor
lesser spotted woodpecker
dvergspissmus, Sorex minutus
pygmy shrew
dvergstinksot, Tilletia contraversa
dwarf bunt
dylle, Sonchus spp.
sow thistle
dypfrysing
deep freezing
dyppløying
deep ploughing
dyreassistert terapi
animal-assisted therapy
dyreavfall
animal waste
dyreekskrement
animal excrement
dyreetikk
animal ethics
dyrehår
kemp
dyrevelferd
animal welfare
dyrka mark
arable land
dyrkbar
arable
dyrke
cultivate
dyrker
grower
dyrket
grown
dyrket eple, Malus domestica
cultivated apple
dyrket på friland
field-grown
dyrket sjampinjong, Agaricus bisporus
cultivated mushroom
dyrkingsareal
acreage
dyrkingsegenskaper
cultivation properties
dyrkingsforhold
growing condition
dyrkingsforsøk
field experiment
dyrkingsklassekart
land use capability map
dyrkingskontrakt
growing contract
dyrkingsmedium
growth medium
dyrkingsmetode
method of cultivation
dyrkingsområde
growing area
dyrkingspause
cropping interval
dyrkingsrekkefølge
crop[ping] sequence
dyrkingssystem
cropping system
dyrkingsteknikk
growing technique
dyrkingsveileder
grower's guide
dyrlege, veterinær
veterinary surgeon, vet
dyrskue
cattle show
dysentri
dysentery


Submit a term