Blågrønn ordbok

Her finner du blågrønne fagtermer på norsk og engelsk. Flere ord legges til etter hvert.

Savner du fagord? Forslag til endringer? Send dine forslag via ‘Submit a term’ skjema.

Blågrønn ordbok

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a term
There are currently 126 termer in this directory beginning with the letter O.
okse
bull
oksefar
bull's sire
oksekalv
bull calf
oksekjøtt
beef
oksemor
bull['s] mother
oksygenflaske
oxygen cylinder
oksytosin
oxytocin
oktoberbergknapp, Sedum spectabile
showy stonecrop
okulasjon
budding
oleander, Nerium oleander
oleander
oliven
olive
olivenolje
olive oil
oliventre, Olea europaea
olive tree
olivin
olivine
olje
oil
oljebrønn
oil well
oljedodre, Camelina sativa
false flax
oljefelt
oil field
oljeflak
oil slick
oljefrø
oilseed
oljehydraulikk
oil hydraulics
oljekake
oilseed cake
oljelense
oil boom
oljelin, Linum usitatissimum
oilseed flax
oljeomlasting
oil transfer
oljeopptaker
oil skimmer
oljepalme, Elaeis guineensis
oil palm
oljeplante, Ricinus communis
castor oil plant
oljeraffineri
oil refinery
oljereddik, Raphanus sativus L. var. oleiferus
oil[seed] radish
oljesand
oil sands
oljeskifer
oil shale
oljeskift
oil change
oljeterminal
oil depot
oljeutslipp
oil spill
oljevekst
oilseed crop
oljevern
oil spill response
oljevernaksjon
oil spill response operation
oljevernberedskap
oil spill contingency (preparedness)
oljevernutstyr
oil spill response equipment
ombruk
reuse
omdreiningstall
revolutions per minute (RPM)
omlegging
conversion
omleggingsplan
conversion plan
omleggingstid
conversion period
omleggingstilskudd
conversion subsidy (support)
omløp
crop rotation
omløp (husdyr)
repeat breeding
omløper
repeat breeder [cow]
omløpsprosent
farrowing rate
omløpstid
rotation cycle, cutting cycle
omplante
transplant
ompløying
ploughing-up of grassland
omsettbar utslippstillatelse
marketable emission permit
omsettelig
metabolizable
omsettelig energi
metabolizable energy
ondartet katarrfeber
malignant catarrhal fever
ondartet ugras
noxious weed
opiumsvalmue, Papaver somniferum
opium poppy
oppal
raising
oppalsjord
seedling soil
oppalsplante
seedling, transplant
oppbundet
tethered
oppdragsforskning
contract research
oppdrett
raising
oppdrettsfisk
farmed fish
oppdrettshall
fish barn
oppdrettshjort
farmed deer
oppdrettslaks
farmed salmon
oppdrettsnæring
fish farming industry
oppdrettsørret
farmed trout
oppfrost
frost lift, frost heave
opphavsmateriale
parent material
opplevelsesturisme
adventure tourism
opprinnelsesmerking
country-of-origin labeling
or, Alnus spp.
alder
ordensblomst, Stapelia spp.
carrion flower
organisk avfall
organic waste
organisk gjødsel
organic fertilizer
orientvalmue, Papaver orientale
oriental poppy
orkan
hurricane
orkidé, Orchidaceae
orchid
ormekur
deworming
ormemiddel
vermicide
ormeskinn, Fittonia verschaffeltii
nerve plant
ormetelg[bregne], Dryopteris filix-mas
male fern
orrfugl, Tetrao tetrix
black grouse
orv
batt
oskjell, Modiolus modiolus
horse mussel
osp, Populus tremula
trembling poplar
ost
cheese
ost av rå (ubehandlet) melk
raw-milk cheese
osteform
cheese mould
osteløype
rennet
ostemasse
curd
ostemodning
cheese ripening
osteskorpe
cheese rind
osteutbytte
cheese yield
oter, Lutra lutra
otter
overbeite
overgraze
overbestand
overwood
overflateavrenning
surface runoff
overflatebehandlingsmiddel
glazing agent
overflatedrenering
surface drainage
overflatedyrking
surface cultivation
overflateerosjon
surface erosion
overflatevann
surface water
overfôre
overfeed
overgangsfôring
steaming up
overgjæret øl
top-fermented beer
overgjødsling
top dressing
overgrodd
overgrown
overhåndsknop
overhand knot
overhøyde
dominant height
overmoden
overripe
overproduksjon
overproduction
overrisle
sprinkle
oversiktskart
general map
overskudd
surplus
overskuddsgrad
net profit ratio
overvåkning
monitoring
overvåkningsfly
surveillance aircraft
overvann
stormwater
overvintre
winter
ozonhull
ozone hole
ozonlag
ozone layer


Submit a term